ข้อมูลองค์กร aboutus CCPC

ข้อมูลองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับ CHOKCHAIYAPORN 2016 CONTRUCTION CP..LTD บริษัทโชคชัยพร 2016 ก่อสร้าง จำกัด 

ข้อมูลองค์กร aboutus CCPC

CHOKCHAIYAPORN 2016 CONTRUCTION CP..LTD

บริษัทโชคชัยพร 2016 ก่อสร้าง จำกัด

      บริษัท โชคชัยพร 2016 ก่อสร้าง จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการก่อสร้างหลากหลายประเภท โดยยึดหลักการก่อสร้างงานให้มีคุณภาพตามมาตฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ให้ตรงตามความต้องการและความมั่นคงของอาคารที่พักอาศัย พร้อมดูแลงบประมาณที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

      ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจกว่า 10 ปี บริษัทฯ ได้สร้างผลงานทั้งประเภท อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม ตลอดจนบ้านพักอาศัยพร้อมออกแบบตกแต่งภายใน และจัดทำเฟอร์นิเจอร์ จึงได้สั่งสมประสบการณ์การทำงาน ด้านงานก่อสร้าง จนได้ตั้งขึ้นเป็นบริษัท โชคชัยพร 2016 ก่อสร้าง จำกัด พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานที่ดี

    เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการอยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความใส่ใจที่คำนึงถึงการออกแบบให้สอดคล้องลงตัวกับความต้องการและการใช้งานของเจ้าของบ้าน ตลอดจนการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกเราใส่ใจในทุกรายละเอียดของการก่อสร้าง ตั้งแต่การเลือกวัสดุก่อสร้างจนถึงการตกแต่งภายในทำให้ที่ผ่านมาลูกค้ามั่นใจและพึงพอใจในผลงานของ บริษัท โชคชัยพร 2016 ก่อสร้าง จำกัด มาโดยตลอด

      Chokchaiyaporn 2016 Construction Co.,Ltd. serves a wide range of construction, by fasten on the principles to be high quality as the standard of professional architecture and engineering, to meets the demand and the stability of residential buildings and provides the appropriate budget that considering to the satisfaction of customers. 

     The company has built many types of construction and accumulated experiences in construction over 10 year such as offices, hotels, resorts, condominiums, residences, and also the interior design and furniture building. The company, then, set up as Chokchiayaporn 2016 Construction Co.,Ltd. in 2016 The company along with the quality team aim for develops construction to attains the standard and be able to meet the needs of customers with their residences effectively. With our caring in designed to meet the needs and fit for house owners, covering the decoration both inside and outside. 

    The company pays attention and cares about every detail since the selection procedures of constructional materials till the interior design. As the result, The customers are always assured and satisfied with the portfolios of Chokchaiyaporn 2016 Construction Co.,Ltd. thoroughly.

Our Services / ขอบข่ายการบริการ

 • รับเหมาก่อสร้างและออกแบบ อาคารทุกประเภท
  Construction and design All types of buildings
 • ออกแบบบ้านเฉพาะหลังเพื่อเอกลักษณ์ของบ้านเฉพาะสำหรับคุณ
  Your own home design
 • ออกแบบโครงการ, ขออนุญาตก่อสร้างและวิเคราะห์ต้นทุนงบประมาณการก่อสร้าง
  Housing Project, Analyze, Building Permission and Building Budget
 • งานสาธารณูประโภค Infrastructures
 • งานสถาปัตยกรรม
  Architecture
 • งานออกแบบตกแต่งภายใน Interior design
 • งานไฟฟ้า, ประปาและสุขาภิบาล
  Electric, Plumbing and Hygienic system
 • ปรับปรุง / รื้อถอน / ซ่อมแซม
  Renovating, Tear Down, Repairing

วิสัยทัศน์องค์กร

โครงสร้างบริษัท
ใบอนุญาต
เครื่องจักร/Machine

ติดตาม :: รับเหมาภูเก็ต
เกี่ยวกับบริษัท :: ข้อมูลองค์กร
ผลงานของบริษัท ::  
ผลงานบริษัทบริษัท