2023-CHAODOI

2023-CHAODOI

2023-CHAODOI 2023-CHAODOI งานก่อสร้าง 2023-CHAODOI เจ้าของโครงการ :: –   สถานที่ก่อสร้าง :: –          ปริมาณงาน :: –              มูลค่างาน :: –        ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า ภาพผลงาน ผลงานอื่นๆ :: รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต ติดตามผลงาน :: บริษัทรับเหมาภูเก็ต

2023-Origin Phuket

2023-Origin Phuket ก่อสร้างสำนักงานบริษัท Origin Phuket

2023-Origin Phuket 2023-Origin Phuket ก่อสร้างสำนักงานบริษัท Origin Phuket เจ้าของโครงการ :: –   สถานที่ก่อสร้าง :: –          ปริมาณงาน :: –              มูลค่างาน :: –        ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า ภาพผลงาน ผลงานอื่นๆ :: รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต ติดตามผลงาน :: บริษัทรับเหมาภูเก็ต

2023-Mister Loo

2023-Mister Loo งานปรับปรุงห้องน้ำจุดที่ 4 หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต (Mister Loo)

2023-Mister Loo 2023-Mister Loo งานปรับปรุงห้องน้ำจุดที่ 4 หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต (Mister Loo) เจ้าของโครงการ :: –   สถานที่ก่อสร้าง :: หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต (Mister Loo)          ปริมาณงาน :: –              มูลค่างาน :: –        ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, ปรับปรุง ภาพผลงาน ผลงานอื่นๆ :: รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต ติดตามผลงาน :: บริษัทรับเหมาภูเก็ต

2023-PAVARA

2023-PAVARA 2023-PAVARA ก่อสร้างสำนักงานขายโครงการบ้านหรู ปาวารา เจ้าของโครงการ :: โครงการบ้านหรู ปาวารา   สถานที่ก่อสร้าง :: เชิงทะเล ซอย2 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต          ปริมาณงาน :: –              มูลค่างาน :: –        ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า ภาพผลงาน ผลงานอื่นๆ :: รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต ติดตามผลงาน :: บริษัทรับเหมาภูเก็ต

2021- ปรับปรุงร้านคุณแม่จู้

2021- ปรับปรุงร้านคุณแม่จู้ -CCPC บริษัทรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต

2021- ปรับปรุงร้านคุณแม่จู้ 2021- ปรับปรุงร้านคุณแม่จู้ งานปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ร้านแม่จู้ เจ้าของโครงการ :: บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด  สถานที่ก่อสร้าง :: ต.เทพกะษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต         ปริมาณงาน :: 1 เหมา             มูลค่างาน :: 22,000,000 บาท       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, ประปา ภาพผลงาน ผลงานอื่นๆ :: รับเหมาก่อสร้างภูเก็ตติดตามผลงาน :: บริษัทรับเหมาภูเก็ต

2014-Butterfly Condominium

2014-Butterfly Condominium -CCPC บริษัทรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต

2014-Butterfly Condominium 2014-Butterfly Condominium งานอาคารพักอาศัย 3 ชั้น เจ้าของโครงการ :: SUER REAL ESTATE CO.,LTD.  สถานที่ก่อสร้าง :: ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต         ปริมาณงาน :: 968 ตรม.             มูลค่างาน :: 22,000,000 บาท        ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม                owner :: บจก. เพชรแท้ การก่อสร้าง ภาพผลงาน ผลงานอื่นๆ :: […]

2014-Lago Condominium

2014-Lago Condominium -CCPC บริษัทรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต

2014-Lago Condominium 2014-Lago Condominium งานอาคารพักอาศัย 4 ชั้น เจ้าของโครงการ :: บริษัท ในหาน แลนด์ แอนด์ เรสซิเดนท์ จำกัด  สถานที่ก่อสร้าง :: ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต         ปริมาณงาน :: 4,913 ตรม.             มูลค่างาน :: 70,000,000 บาท       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, ประปา, สระว่ายน้ำ                owner :: บจก. […]

2014-Botanica Pool Villa

2014-Botanica Pool Villa -CCPC บริษัทรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต

2014-Botanica Pool Villa 2014-Botanica Pool Villa งานบ้านพักอาศัยชั้นเดียว เจ้าของโครงการ :: นายอรรถสิทธิ์ อินทรชูติ  สถานที่ก่อสร้าง :: โคกโตนด ซอย 1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต         ปริมาณงาน :: 950 ตรม.             มูลค่างาน :: 11,500,000 บาท       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา, สระว่ายน้ำ                owner :: บจก. เพชรแท้ การก่อสร้าง […]

2015-MICHEL’S HOUSE

2015-MICHEL’S HOUSE -CCPC บริษัทรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต

2015-MICHEL’S HOUSE 2015-MICHEL’S HOUSE งานปรับปรุง และก่อสร้างบ้านพักอาศัย 4 ชั้น (คุณมิเชล) เจ้าของโครงการ :: บริษัท เอ อี ภูเก็ต จำกัด   สถานที่ก่อสร้าง :: ถนน 50 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต          ปริมาณงาน :: 1 เหมา              มูลค่างาน :: 4,500,000 บาท        ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม ภาพผลงาน ผลงานอื่นๆ :: รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต ติดตามผลงาน […]

2015-Calypso Condominium

2015-Calypso Condominium -CCPC บริษัทรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต

2015-Calypso Condominium 2015-Calypso Condominium งานอาคารพักอาศัย 8 ชั้น เจ้าของโครงการ :: นายมงคล สมรัมย์  สถานที่ก่อสร้าง :: ซอยไทยทอง ต.ราไวร์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต         ปริมาณงาน :: 4,179 ตรม.             มูลค่างาน :: 60,000,000 บาท       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, ประปา, สระว่ายน้ำ                owner :: บจก. เพชรแท้ การก่อสร้าง ภาพผลงาน […]