Contact us ติดต่อเรา

Contact us ติดต่อเรา บริษัทโชคชัยพร 2016 ก่อสร้าง จำกัด CHOKCHAIYAPORN 2016 CONTRUCTION CP..LTD

Contact us ติดต่อเรา CCPC

CHOKCHAIYAPORN 2016 CONTRUCTION CP..LTD

บริษัทโชคชัยพร 2016 ก่อสร้าง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัทโชคชัยพร 2016 ก่อสร้าง จำกัด 
49/1629 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 086-765-6443
อีเมล์ : ccpc201616@gmail.com

Office location

CHOKCHAIYAPORN 2016 CONTRUCTION CP..LTD
49/1629 M.3 RASADA..MUANG.PHUKET 83000
Tel : 086-765-6443
Email : ccpc201616@gmail.com

Map

Contact us form

📞 086-765-6443

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ติดตามเรา :: บริษัทรับเหมาภูเก็ต
ติดต่อเรา :: ติดต่อเรา 
ข้อมูลองค์กร :: ข้อมูลองค์กร