2019-DAY & NIGHT RESTAURANT

2019-DAY & NIGHT RESTAURANT

งานก่อสร้าง อาคารร้านอาหารโครงสร้าง ค.ส.ล 2 ชั้น

เจ้าของโครงการ :: บริษัท เดย์ แอนด์ ไนท์ กรุ๊ป จำกัด
  สถานที่ก่อสร้าง :: เลขที่ 1/5 ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
             มูลค่างาน :: 16,700,000 บาท 
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง , งานสถาปัตกรรม , งานระบบไฟฟ้า , งานระบบประปา

ภาพผลงาน

ผลงานอื่นๆ :: รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต
ติดตามผลงาน :: บริษัทรับเหมาภูเก็ต