2018-Karon Seasand Restaurant

2018-Karon Seasand Restaurant

งานปรับปรุงร้านอาหาร (โรงแรมกะรน ซี แซนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา)

เจ้าของโครงการ :: งานปรับปรุงร้านอาหาร (โรงแรมกะรน ซี แซนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา)
  สถานที่ก่อสร้าง :: กะรน
         ปริมาณงาน :: 1 เหมา
             มูลค่างาน :: 2,173,500 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานสถาปัตยกรรม

ภาพผลงาน