2018-Heritage & Masquerade

2018-Heritage & Masquerade

งานตกแต่งภายใน และติดตั้งคิ้วบัวประดับ อาคาร MASQUERADE กับ HERITAGE

เจ้าของโครงการ :: บริษัท คานิวัล เมจิก จำกัด /บริษัท แฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
  สถานที่ก่อสร้าง :: 999 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 500 ตารางเมตร
             มูลค่างาน :: 12,622,818 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานสถาปัตยกรรม, งานเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งภายใน

ภาพผลงาน