2018-Bawman Hotel parking

2018-Bawman Hotel parking

งานก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล

เจ้าของโครงการ :: นายเกษม โรจนสิงห์สวัสดิ์
  สถานที่ก่อสร้าง :: โรงแรมบาวแมนเรสซิเดนซ์ ป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 1,300 ตรม.
             มูลค่างาน :: 2,500,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง

ภาพผลงาน