2016-ปรับปรุง สนง. แฟนตาซี

2016-ปรับปรุง สนง. แฟนตาซี

งานต่อเติมอาคารสำนักงานใหญ่

เจ้าของโครงการ :: บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
  สถานที่ก่อสร้าง :: เลขที่ 999 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 1 เหมา
             มูลค่างาน :: 7,969,098 บาท (ไม่รวม VAT)
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม

ภาพผลงาน