2016-ห้องน้ำ+ห้องแอดมิน

2016-ห้องน้ำ+ห้องแอดมิน

งานก่อสร้างห้องน้ำชั้น 2 และห้องครัวอาคารแอดมิน

เจ้าของโครงการ :: บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
  สถานที่ก่อสร้าง :: เลขที่ 999 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต         
         ปริมาณงาน :: 1 เหมา
             มูลค่างาน :: 1,100,000 บาท (ไม่รวม VAT)
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม

ภาพผลงาน