2014-Botanica Pool Villa

2014-Botanica Pool Villa

งานบ้านพักอาศัยชั้นเดียว

เจ้าของโครงการ :: นายอรรถสิทธิ์ อินทรชูติ
  สถานที่ก่อสร้าง :: โคกโตนด ซอย 1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 950 ตรม.
             มูลค่างาน :: 11,500,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา, สระว่ายน้ำ
                owner :: บจก. เพชรแท้ การก่อสร้าง

ภาพผลงาน