2014-Lago Condominium

2014-Lago Condominium

งานอาคารพักอาศัย 4 ชั้น

เจ้าของโครงการ :: บริษัท ในหาน แลนด์ แอนด์ เรสซิเดนท์ จำกัด
  สถานที่ก่อสร้าง :: ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 4,913 ตรม.
             มูลค่างาน :: 70,000,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, ประปา, สระว่ายน้ำ
                owner :: บจก. เพชรแท้ การก่อสร้าง

ภาพผลงาน