2014-Butterfly Condominium

2014-Butterfly Condominium

งานอาคารพักอาศัย 3 ชั้น

เจ้าของโครงการ :: SUER REAL ESTATE CO.,LTD.
  สถานที่ก่อสร้าง :: ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 968 ตรม.
             มูลค่างาน :: 22,000,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม
                owner :: บจก. เพชรแท้ การก่อสร้าง

ภาพผลงาน