2021- ปรับปรุงร้านคุณแม่จู้

2021- ปรับปรุงร้านคุณแม่จู้

งานปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ร้านแม่จู้

เจ้าของโครงการ :: บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด
  สถานที่ก่อสร้าง :: ต.เทพกะษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 1 เหมา
             มูลค่างาน :: 22,000,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, ประปา

ภาพผลงาน