2019- ปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น เพื่อทำเป็นโรงแรม

2019- ปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น เพื่อทำเป็นโรงแรม

งานปรับปรุงอาคารเพื่อทำเป็นโรงแรม

เจ้าของโครงการ ::บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด
  สถานที่ก่อสร้าง :: หมู่ 6 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
         ปริมาณงาน :: 1 เหมา  
             มูลค่างาน :: 9,900,000 บาท
       ขอบเขตงาน :: งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา, สระว่ายน้ำ, งานรื้อถอน

ภาพผลงาน